แนะนำทีมแพทย์

Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. PARK, Yang-Soo

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  วิทยาลัยการแพทย์และบัณฑิตแพทย์
  แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  แพทย์เฉพาะทางในการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติก
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลคิมซูซิน
  ศาสตราจารย์รับเชิญ โรงพยาบาลซัมซุงโซล
  ศูนย์การแพทย์ซุงคยุนควัน
  ศาสตราจารย์รับเชิญ คณะแพทย์ศาสตร์
  แผนกศัลยกรรมพลาสติก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี

 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • ศัลยกรรมต่อต้านริ้วรอย
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Kim, Young-Joon

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  แพทย์เฉพาะทางในแผนกศัลยกรรมพลาสติก
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
  อาจารย์ในภาควิชาศัลยกรรมพลาสติก
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
  หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมพลาสติกการแก้ไขโครงหน้า
  ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีม


กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะและใบหน้า

 • ศัลยกรรมโครงหน้า
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Yoo, Won-Jae

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  วิทยาลัยการแพทย์และบัณฑิตแพทย์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในแผนกศัลยกรรมพลาสติก
  ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลซัมซุงโซล
  ฝึกอบรมที่ Duesseldorf Sana Krankenhaus Gerresheim
  ศาสตราจารย์รับเชิญของโรงพยาบาลซัมซุงโซล ศูนย์กา
  รแพทย์ วิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยซุงคยุนควันกิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี

 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Jeong, Jae-Yeon

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซุงคยุนควัน
  วิทยาลัยการแพทย์และบัณฑิตแพทย์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในแผนกศัลยกรรมพลาสติก
  ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลซัมซุงโซล
  ฝึกอบรมที่ Sweden Victoriakliniken
  ฝึกอบรมที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว
  ฝึกอบรม Nippon Medical School Hospital
  ศาสตราจารย์รับเชิญของโรงพยาบาลซัมซุงโซล
  วิทยาลัยการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ซุงคยุนควัน

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหล

 • ศัลยกรรมหน้าอก
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมรูปร่าง
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Cho, Hye-In

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
 • สำเร็จการศึกษาแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์เฉพาะทางในการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล


กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยโดยสมาคมแพทยศาสตร์แห่งเกาหลี

 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมรูปร่าง
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Yoo, Anna

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
 • สำเร็จการศึกษาแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์เฉพาะทางในการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยโดยสมาคมแพทยศาสตร์แห่งเกาหลี

 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Anesthesia Dept. Im, So Hyun

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  วิทยาลัยการแพทย์
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  ทันตแพทย์ศาสตร์


กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ความงามเลเซอร์เกาหลี
  สมาชิกของสมาคมสเต็มเซลล์เกาหลี
  สมาชิกของสมาคมต่อต้านริ้วรอยเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมต่อต้านโรคอ้วนเกาหลี

Medical Specialist in Anesthesia Dept. Jung, Min-Woo

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
  สำเร็จการศึกษาแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  แพทย์เฉพาะทางในภาควิชาวิสัญญีวิทยาและความเจ็บปวด มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  พยาธิวิทยาเกี่ยวกับเภสัชวิทยา ปริญญาโทแพทยศาสตร์

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาพันธ์วิสัญญีวิทยาและความเจ็บปวดของเกาหลี
  สมาชิกของสมาพันธ์วิสัญญีวิทยาและเภสัชวิทยาของเกาหลี
Medical Specialist in Anesthesia Dept. Jung, Min-Woo

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโครยอวิทยาลัยการแพทย์
  แพทย์เฉพาะทางในภาควิชาวิสัญญีวิทยาและความเจ็บปวด มหาวิทยาลัยโครยอ
  อาจารย์จากนอกศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโครยอ
  วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรม Regen
  วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรม iwell

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาพันธ์วิสัญญีวิทยาและความเจ็บปวดของเกาหลี
  สมาชิกของสมาพันธ์วิสัญญีวิทยาและเภสัชวิทยาของเกาหลี