แนะนำทีมแพทย์

Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. PARK, Yang-Soo

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  วิทยาลัยการแพทย์และบัณฑิตแพทย์
  แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  แพทย์เฉพาะทางในการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติก
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลคิมซูซิน
  ศาสตราจารย์รับเชิญ โรงพยาบาลซัมซุงโซล
  ศูนย์การแพทย์ซุงคยุนควัน
  ศาสตราจารย์รับเชิญ คณะแพทย์ศาสตร์
  แผนกศัลยกรรมพลาสติก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี

 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • ศัลยกรรมต่อต้านริ้วรอย
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Kim, Young-Joon

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  แพทย์เฉพาะทางในแผนกศัลยกรรมพลาสติก
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
  อาจารย์ในภาควิชาศัลยกรรมพลาสติก
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
  หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมพลาสติกการแก้ไขโครงหน้า
  ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีม


กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะและใบหน้า

 • ศัลยกรรมโครงหน้า
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Yoo, Won-Jae

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล วิทยาลัยการแพทย์
  วิทยาลัยการแพทย์และบัณฑิตแพทย์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในแผนกศัลยกรรมพลาสติก
  ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลซัมซุงโซล
  ฝึกอบรมที่ Duesseldorf Sana Krankenhaus Gerresheim
  ศาสตราจารย์รับเชิญของโรงพยาบาลซัมซุงโซล ศูนย์กา
  รแพทย์ วิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยซุงคยุนควัน



กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี

 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Jeong, Jae-Yeon

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซุงคยุนควัน วิทยาลัยการแพทย์
  วิทยาลัยการแพทย์และบัณฑิตแพทย์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในแผนกศัลยกรรมพลาสติก
  ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลซัมซุงโซล
  ฝึกอบรมที่ Sweden Victoriakliniken
  ฝึกอบรมที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว
  ฝึกอบรม Nippon Medical School Hospital
  ศาสตราจารย์รับเชิญของโรงพยาบาลซัมซุงโซล
  วิทยาลัยการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ซุงคยุนควัน

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
  สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหล

 • ศัลยกรรมหน้าอก
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมรูปร่าง
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Cho, Hye-In

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
 • สำเร็จการศึกษาแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์เฉพาะทางในการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล


กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยโดยสมาคมแพทยศาสตร์แห่งเกาหลี





 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมรูปร่าง
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Yoo, Anna

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์
 • สำเร็จการศึกษาแพทย์ฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์เฉพาะทางในการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลี
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยโดยสมาคมแพทยศาสตร์แห่งเกาหลี





 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ศัลยกรรมฉีดไขมัน
 • โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Yoo, Anna

ประวัติ

 • จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาโทลิก วิทยาลัยการแพทย์
 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการศัลยกรรมพลาสติก โรงพยาบาลโซลซองโม
 • อาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยคาโทลิก วิทยาลัยการแพทย์

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหล











 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ดูดไขมัน
 • ผ่าตัดแก้รอยแผลเป็น
Medical Specialist in Plastic Surgery Dept. Yoo, Anna

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์และบัณฑิตแพทย์
 • แพทย์ผู้ช่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • จบการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลวิทยาลัยการแพทย์และปริญญามหาบัณฑิต
 • อดีต หัวหน้าศัลยแพทย์ แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลกุกกุนยังจู

กิจกรรมวิชาการ

 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความสวยงามประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งกะโหลกศรีษะและใบหน้าประเทศเกาหลี








 • ศัลยกรรมตา
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมลิฟท์หน้า
 • ดูดไขมัน
 • ผ่าตัดแก้รอยแผลเป็น