แนะนำโรงพยาบาล

ความแตกต่างของความงาม ยินดีต้อนรับสู่
โรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกดรีม

ค่านิยมหลักของโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกดรีม
คำมั่นสัญญาแก่คนไข้เป็นความเชื่อมั่นที่ไม่สามารถละทิ้งได้้

GET A DREAM

ศูนย์รวมของผู้ชำนาญเชี่ยวชาญ

เป้าหมายของโรงพยาบาลดรีม
เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่มีประสบการ์ณการณ์
สูงสุดและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สุด
สิ่งสำคัญที่สุดในการผ่าตัดศัลยกรรม
พลาสติกคือการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่แท้จริงในแต่ละสาขา

ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีม คุณจะ
ไม่พบกับ "โรงงานศัลยกรรมที่ทำการ
ผ่าตัดออกมาเหมือนกัน" เราคิดว่าเป็น
สิ่งอยุติธรรมต่อคนไข้ที่ “โรงพยาบาล
ใหญ่ๆ"บางแห่งทำศัลยกรรมพลาสติก
โดยใช้แพทย์ผู้ขาดประสบการณ์ในการ
ผ่าตัดเพียงแค่ต้องการจำนวนการผ่าตัด
เยอะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีมคิดว่าเรา
เป็นเหมือน "กลุ่มช่างฝีมือ" ของกลุ่ม
ศัลยแพทย์พลาสติก ที่นี่เป็นสถานที่ที่
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขามา
อยู่ร่วมกัน ฝึกอบรมร่วมกันและคง
ความสามารถของเราไว้

จริยธรรมทางการแพทย

โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีมเป็น
โรงพยาบาลที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกอบด้วยมโนธรรมทางอาชีพ
ดำเนินการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็น
ในวิธีที่ถูกต้องมากที่สุด

ทุกสิ่งที่เราทำ เราคำนึงถึงสุขภาพ
ของคนไข้และความเป็นอยู่ที่ดีใน
ระยะยาวเราไม่เคยแนะนำการผ่าตัด
ที่เกินความจำเป็นระยะยาว เราไม่เคยแนะนำ

เราใช้แต่สิ่งของมีคุณภาพสูง

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา

เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิ
มีคุณวุฒิเฉพาะด้านพร้อมทำการผ่าตัด
ทำการผ่าตัด

ตามหาความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีมมุ่งมั่นที่จะ
เป็นโรงพยาบาลที่เป็นตัวอย่างที่ดี
สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ใน
ทุกด้าน ตั้งแต่คุณภาพการดูแลทาง
การแพทย์ ความสะดวกสบายของการ
ให้บริการจนถึงความปลอดภัย

เป็นโรงพยาบาลที่ก้าวไปอีกขั้น
เหนือที่อื่น

ไม่เคยตามหลังโรงพยาบาลไหน

โรงพยาบาลมีความเป็นผู้นำ
ที่จะแนะนำทิศทางใหม่สำหรับสมัย
ที่ต้องการความมีมาตรฐาน