ศัลยกรรมรูปร่าง

ข้อมูลศัลยกรรมของโรงพยาบาลดรีม เหตุผลของความสวยของเธอ

การเกิดใหม่ของทรวดทรงที่ตื่นตา

คำนึงถึงความปลอดภัยอันดับแรก สร้างโวลุ่มและความงามผ่านความกลมกลืนสมดุลของรูปร่าง

  • 매몰법 쌍꺼풀 수술 전