ศัลยกรรมผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ความลับของดรีม ─

วิธีขั้นพื้นฐานของ
การสร้างความยืดหยุ่น
ของหน้าท้อง

หากมีปัญหาความยืดหยุ่นของผิวและการลดรูปร่างทำได้ลำบากเราทำการเอาผิวหนังที่หย่อนยานออกและดึงกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อสร้างรูปร่างใหม่