ลดขนาดน่อง

ความลับของดรีม ─

น่องที่ดูนุ่มนวลและเรียบ
ไม่เป็นคลื่น
ผ่านประสบการณ์
ความรู้ของดรีม

ลดกล้ามเนื้อน่องและความหนาน่องได้ในเวลาไม่นาน
แน่นอนและทำให้ได้รูปทรงที่น่าดึงดูด