จมูก

ความลับของดรีม ─

ทรงจมูกที่ดูธรรมชาติ
และสง่างาม

โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมจมูกให้เหมาะสมกับสัดส่วนใบหน้า ทั้งหมดแทบไม่มีแผลหลงเหลืออยู่ทรงจมูกสวยทุกมุมมอง ไม่ว่ามองมุมไหน

ศัลยกรรมเสริมดั้งจมูก

아름다운 라인

ศัลยกรรมปลายจมูก

아름다운 라인

ผ่าตัดแก้จมูก

ศัลยกรรมสันจมูก

ศัลยกรรมจมูกคดงอ

ศัลยกรรมจมูกแหลมลูกศร

แก้ฮัมพ์

아름다운 라인

ศัลยกรรมจมูกยาว

ศัลยกรรมจมูกสั้น

ศัลยกรรมจมูกใหญ่กลมเป็นกระเปาะ

ลดขนาดปีกจมูก

아름다운 라인
※ การทำศัลยกรรมจมูกแบบปิดหรือเปิดจะตัดสินใจตามแล้วแต่กรณี